KOŁO ŁOWIECKIE "LIS"

BYSTRZYCA KŁODZKA

Na skróty
GOSPODARKA

Grafik polowań w sezonie 2016/2017

Kalendarz polowań

Grafik polowań w sezonie 2015/2016

Kalendarz polowań

Grafik polowań w sezonie 2014/2015

LP DATA TEREN ZBIÓRKA ZWIERZYNA PROWADZĄCY UWAGI
1 12.10.2014 Idzików PGR 8:00 Dzik
Drapieżniki
Regulski W.,
Jaśnikowski P.
2 19.10.2014 Piotrowice Studzienka 8:00 Dzik
Drapieżniki
Bury D.,
Jasnikowski E.
3 26.10.2014 Nowa Wieś Rondo 8:00 Dzik
Drapieżniki
Czaprowski G.,
Dębski K.
Zmiana czasu
z letniego na zimowy
4 8.11.2014 Biała Woda Młyn 8:00 Jelenie-wszystkie
Dzik
Drapieżniki
Cudzik T.,
Jaśnikowski E.,
Kurzajewski R.,
Dębski K.
HUBERT
5 16.11.2014 Marianówka-Wilkanów Stachnik 8:00 Dzik
Drapieżniki
Karp A.,
Regulski Ł.,
Bartman M.
6 23.11.2014 Szklary Stachnik 8:00 Dzik
Drapieżniki
Szczepanek W.,
Tryliński T.
7 14.12.2014 Długopole
Domaszków
Wilkanów Krzyż Dzik
Drapieżniki
Kogut A.,
Szkwarek P.,
Ornawka Cz.
8 21.12.2014 Idzików PGR Dzik
Drapieżniki
Smutek A.,
Bednarkiewicz S.
WIGILIA
9 4.01.2015 Nowa Wieś Rondo Dzik
Drapieżniki
Szczepanek W.,
Chmielewski P.,
Bury D.
10 10.01.2015 Domaszków
Wilkanów
Wilkanów Krzyż Dzik
Drapieżniki
Kurzajewski R.,
Ornawka Cz.
11 11.01.2015 Biała Woda Młyn Dzik
Drapieżniki
Cudzik T.,
Regulski Ł.

NAGANKA:

  1. Dubik Piotr
  2. Gałusza Krzysztof
  3. Gacek Jan
  4. Kruk Jarosław

Grafik polowań w sezonie 2013/2014

LP. DATA OBWÓD TEREN ZWIERZYNA PROWADZĄCY ZBIÓRKA
1 20.10.2013
8.00-15.00
374 Długopole Lis, dzik Kogut A.,
Kluga M.
Krzyżówka Wilkanów
2 27.10.2013
8.00-13.00
369 Piotrowice Lis, dzik Jaśnikowski E.,
Bury D.
Piotrowice Studzienka
3 3.11.2013
8.00-12.00
375 Marianówka Lis, dzik, byk,
łania, ciele, jenot,
borsuk, kuna
Kurzajewski R.,
Jaśnikowski E.
Stachnik
4 16.11.2013
8.00-14.00
375 Biała Woda
+zabawa myśliwska
Lis, dzik, jenot, kuna Cudzik T.,
Dębski K.
Młyn
5 1.12.2013
8.00-14.00
375 Nowa Wieś Lis, dzik, jenot, kuna Szczepanek W.,
Czaprowski G..
Rondo
6 8.12.2013
8.00-13.00
374 Szklary Lis, dzik, kuna Ornawka Cz.,
Smutek A.
Stachnik
7 22.12.2013
8.00-14.00
374, 369 Idzików - Wigilia Lis, dzik Cudzik T.,
Jaśnikowski E.
Krzyżówka Wilkanów
8 12.01.2014
8.00-13.00
374 Długopole Lis, dzik Kogut A.,
Kluga M.
Krzyżówka Wilkanów

Grafik polowań w sezonie 2012/2013

LP DATA REJON ZBIÓRKA ZWIERZYNA PROWADZĄCY UWAGI
1 14.10.2012 Długopole 8 godz. Krzyżówka Lis, dzik Kogut A.,
Ornawka Cz.
2 21.10.2012 Piotrowice 8 godz. Studzienka Lis, dzik Jasnikowski E.,
Bury D.
3 03.11.2012 Marianówka 8 godz. Stachnik Lis, dzik Cudzik T.,
Jasnikowski E.
HUBERT
4 11.11.2012 Nowa Wieś 8 godz. Rondo Lis, dzik Szczepanek W,
Czaprowski G.
5 25.11.2012 Długopole 8 godz. Krzyżówka Lis, dzik Kluga M.,
Kogut A.
6 02.12.2012 Szklary 8 godz. Stachnik Lis, dzik Ornawka Cz.,
Smutek A.
7 09.12.2012 Wilkanów
Pławnica
8 godz. Boisko Pławnica Lis, dzik Regulski W.,
Bartman M.
8 23.12.2012 Idzików 8 godz. PGR Lis, dzik Cudzik T.,
Kurzajewski R.
WIGILIA
9 06.01.2013 Wilkanów,
Ruść
8 godz. Bosiko Pławnica Lis, dzik Jaśnikowski P.,
Regulski W.
10 13.01.2013 Długopole 8 godz. Krzyżówka Lis, dzik Kogut A.,
Kluga M.
ZAKOŃ-
-CZENIE SEZONU

W dniach 16-18.11.2012 r. przewidziana jest zbiorówka dewizowa na terenie rejonu IDZIKÓW-KAMIENNA-NOWA PŁAWNICA-NOWY WALISZÓW.

Zamknięcie rejonu będzie obowiązywać od 11.11.2012 ( NIEDZIELA ) do 19.11.2012

Prowadzący: Jaśnikowski Edward i Cudzik Tomasz

Okresy polowań

1. Ustala się okresy polowań na następujące zwierzęta łowne:

1) jelenie szlachetne:
a) byki - od dnia 21 sierpnia do końca lutego,
b) łanie - od dnia 1 października do dnia 15 stycznia,
c) cielęta - od dnia 1 października do końca lutego;

2) jelenie sika (byki, łanie i cielęta) -  od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

3) daniele:
a) byki -  od dnia 1 października do dnia 31 stycznia,
b) łanie i cielęta -  od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

4)sarny:
a) kozły -  od dnia 11 maja do dnia 30 września,
b) kozy i koźlęta -  od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

5) dziki:
a) odyńce, wycinki, przelatki oraz warchlaki, przy czym za warchlaki uznaje się dziki od dnia urodzenia do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego -  od dnia 1 kwietnia do końca lutego,
b) lochy -  od dnia 15 sierpnia do dnia 15 stycznia;

6) muflony:
a) tryki -  od dnia 1 października do końca lutego,
b) owce i jagnięta -  od dnia 1 października do dnia 15 stycznia;

7) borsuki -  od dnia 1 września do dnia 30 listopada, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew -  przez cały rok;

8) tchórze i kuny (leśne i domowe) -  od dnia 1 września do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew -  przez cały rok;

9) lisy, jenoty i szopy pracze -  od dnia 1 lipca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew -  przez cały rok;

10) norki amerykańskie -  od dnia 1 lipca do dnia 31 marca, a na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew, oraz na terenach rybackich obrębów hodowlanych -  przez cały rok;

11) piżmaki -  od dnia 11 sierpnia do dnia 15 kwietnia, a na terenach rybackich obrębów hodowlanych -  przez cały rok;

12) zające szaraki i dzikie króliki -  od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, a w drodze odłowu -  do dnia 15 stycznia;

13) bażanty:
a) koguty -  od dnia 1 października do końca lutego,
b) kury -  wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny, gdzie prowadzi się wolierową hodowlę bażanta -  od dnia 1 października do dnia 31 stycznia;

14) kuropatwy -  od dnia 11 września do dnia 21 października, a w drodze odłowu -  do dnia 15 stycznia;

15) krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice -  od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;

16) gęsi gęgawy, zbożowe i białoczelne -  od dnia 1 września do dnia 21 grudnia, a na terenie województw:  zachodniopomorskiego,  lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego -  do dnia 31 stycznia;

17) łyski -  od dnia 15 sierpnia do dnia 21 grudnia;

18) gołębie grzywacze -  od dnia 15 sierpnia do dnia 30 listopada;

19) słonki -  od dnia 1 września do dnia 21 grudnia;

20) jarząbki -  od dnia 1 września do dnia 30 listopada.

2. Jeżeli początek okresu polowań przypada bezpośrednio po dniu lub dniach wolnych od pracy, okres ten rozpoczyna się pierwszego dnia wolnego od pracy.

3. Jeżeli koniec okresu polowań przypada na dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, okres ten upływa z ostatnim dniem wolnym od pracy.

4. Przy ustalaniu okresu polowań, o którym mowa w ust. 1- 3, przyjmuje się, że dzień wolny od pracy to niedziele i święta określone w odrębnych przepisach o dniach wolnych od pracy oraz soboty.

5. Łosie (byki, klempy i łoszaki) obejmuje się całoroczną ochroną.

Copyright by krzesinski.pl | Designed by www.templatemo.com